En som signerte et innlegg tirsdag hadde litt feil informasjoner

om hva som er gjeldende fartsgrense for kjøring med tilhenger til bil.

 

Der er regelverket slik:

Kjøring med tilhenger med brems – 80 km/time

Kjøring med tilhenger uten brems, men med vekt under 300 kg – 80 km/time

Kjøring med tilhenger uten brems, men med vekt over 300 kg – 60 km/time

 

Med vekt menes tilhengerens vekt og vekten på lasten samlet.

 

 

Knut F.Jenssen

NAF Bodø og omegn