Her er et avskrekkende eksempel på hvordan bompenger skal finansiere ”sidekostnader” til selve veiprosjektet. Bør ikke dette dekkes av stat/kommune og ikke bilistenes bompenger?

 

På strekningen Ramstadsletta til Lysaker i Bærum skal bygges en 4,3 km lang ny veistrekning.

For å kunne utføre dette må Statens vegvesen ekspropiere og rive ca 270 boliger og næringsbygg.

Dette er anslått til å koste ca 2,5 milliarder kroner som skal dekkes inn av bompengene.

 

Dette er et område med svært høye tomtekostnader. Kan dette virkelig være en akseptabel løsning?

 

Knut F.Jenssen

NAF Bodø og Omegn