Vi har hatt en rekke kommentarer etter forrige ukes store oppslag i AN om hva som skal skje i Bodø sentrum . Der var listet opp en mengde større og mindre endringer som alle berører fremkommeligheten i sentrum, da spesielt for bil og MC.

 

En samling kommentarer var : Skal vi ikke kunne bruke byen vår mere?

Skal de ramponere hele sentrum? Heldigvis finnes det butikka med parkering utaførr døra?  Å tru at vi har bærre sommer og parkliv i Bodø e tøv!

Etc i samme stil.

 

Felles  for de fleste, var om ikke NAF som også er bilorganisasjon med mange medlemmer, kan starte en underskriftskampanje for å få stoppet galskapen kommunen nå planlegger?

 

Det er tydelig at mange synes at nok er nok, og at det faktisk er vanskelig nok allerede i dag  å ta seg frem i sentrum. De ønsker sentrum tilgjengelig også for bilister på en fornuftig måte!

 

Vi vil gjerne ha flere innspill fra de som mener noe om saken. Sendes til:

Knut på mail: knut@kfj.no,  telefon 908 90665 eller legg inn et lite notat på NAF-senteret i Gamle Riksvei 2. Dette må gjøres i løpet av neste uke, altså før 17.1.

Deretter tar vi opp saken i styremøte i avdelingen.

 

Knut F.Jenssen

NAF Bodø og Omegn