I dag har Gamle Riksvei 30 km/time i fartsgrense. Den er bred og oversiktlig, og få kjører i 30 der.

Bankgata har 40 km/time, er ikke forkjørsvei, og har i tillegg en del svært uoversiktlige kryss, f.eks med Fredensborgveien, der flere store og høye el.skap står helt ut mot krysset. I krysset med Bankgata er nybygget satt helt ut på fortauet i stedet for f.eks å sette en søyle i hjørnet. Der og i Håkon 7.gt er busker så tett opp til hjørnet at de skygger for trafikk helt til man er nesten ute i krysset. Akkurat dette finner man mange steder i byen,

 

Det kan av og til være vanskelig å forstå logikken i valget av fartsgrenser og vurdering av behov for gradering som forkjørsvei. Vi anbefaler Bodø Kommune å se på denne saken snarest.

 

Knut F.Jenssen

NAF Bodø og Omegn