Dersom de forskjellige skisser fra Bodø kommune gjennomføres, blir det ikke helt enkelt å navigere seg inn og ut av Bodø sentrum i fremtiden. Det har vært vanskelig under de siste årenes byggeperiode, men blir værre. Vi har noen betraktninger om forslagene:

 

Dronningens gate som hovedgate for sykkel og gående, fra Snippen, men hvor langt? Det bør gå greit til Bankgata, men ikke lenger. Sidegatene dit er fem småveier men beskjeden trafikk, men de kan ikke sperres.Dersom sykkelveien skal gå videre helt til Hålogalandsgata, da blir det uholdbart. Det er da snakk om fem gater med vesentlig større trafikk. Det er jo i tillegg tenkt å fjerne en mengde parkeringsplasser, forhåpentlig ikke for beboerne og besøkende.

 

Prinsens gate,som i praksis gjøres om til gang-/ sykkelvei fra posthuset og til Professor Schyttes gate. Dette forværrer all biltrafikk i området p.g.a. omkringliggende enveiskjøringer og i tillegg innsnevringen av nedre del av Torggata fra Torget til museet, som også blir sterkt forbeholdt gående og syklister.

 

På toppen kommer innsnevringene av Sjøgata fra rundkjøringen ved jernbanen og nedover. Hvor lang vites ikke , men den skal endres med sykkelvei på begge sider, og tisvarende for gående. 74 parkeringsplasser tenkes fjernet.

 

Totalt sett blir det svært reduserte muligheter for å kjøre bil mellom øst og vest, og nord og sør, i sentrum. Kjøringen må planlegges, og man må stort sett parkere i det nye parkeringshuset eller under torget. Sistnevnte er jo strategisk i forhold til handling, men der er mye dørbulking. Personlig har jeg fått tre parkeringsbulker a kr 5.500

 

Det blir nok som flere sa til meg i en diskusjon om byens fremtid, «det er godt vi har City Nord og Trekanten!

 

Knut F.Jenssen

NAF Bodø og omeg