Vi har tatt en spørrerunde om parkeringsvilkår i tettsteder på vårt årlige landsdekkende ledermøte.

Svaret er selvfølgelig ikke komplett, men det gir en pekepinn på noe også medlemmer i Bodø handelsstand har spurt oss om. Hvor i landet er det noen timer fri parkering sentralt, før den slår inn for fullt.

 

Steinkjær Bruk av parkeringsskive gir fri parkering først.

Elverum 2 timer fri parkering

Risør 2 timer fri parkering

Kirkenes Helt fri parkering

Narvik 2 timer fri parkering ved kjøpesenter

Moss 3 timer fri parkering ved kjøpesenter

 

Etter uttalelser fra de som var fra disse stedene fungerer dette utmerket, og til stor glede for handelsstanden

 

Knut F.Jenssen

NAF Bodø og Omegn