På innføring av 25%moms på kjøp av nye el-biler.

De øvrige eksisterende fordelene mener de skal beholdes.

Dette beløpet vil de så skal brukes til nedbetaling av bompengeprosjekter, slik at det

blir mindre å betale for brukerne.

Dette vil etter dagens omsetningstall utgjøre ca 7,5 milliarder pr år , altså over 50% av den totale bompengeavgiften pr år. Den er for 2013 stipulert til ca 13 milliarder.

 

For en el-bil til pris på kr 400.000 medfører dette en økning på kr 100.000, altså ny pris kr 500.000. 400.000 er en gjennomsnittpris på dagens el-bilomsetning.

FRP mener at dette fortsatt er en høyst konkurransedyktig pris.

 

Så spørs det hva som da skjer med el-bilsalget etterpå?

El-bilforeningen er selvfølgelig mot utspillet, men de fleste ønsker nok en halvering av bompengene.

 

Knut F.Jenssen

NAF Bodø og Omegn