At Bodø Kommune skal fjerne 641 gatelys er vanvidd!

All belysning i nærheten av vanskelige og farlige områder, samt alle steder der barn ferdes bør fredes og opprettholdes!

Ved bruer, områder ved busstopp, fartsdumper, kommunale og øvrige offentlige bygg, ved vanskelige trafikkmessige områder som f.eks gangfelt , veikryss etc , bør absolutt ikke veilys fjernes, heller forsterkes.

 

Vi snakker om liv og helse, samt generell trafikksikkerhet! Der kan ikke pengene få den betydningen som hevdes i avisinnlegg. Der er forresten forskjellige tall ute og går,enten 641 gatelys , eller 876 stykker. I tillegg er ikke tatt med hva det vil koste å fjerne disse.

Det er ikke bare å ta kurvbilen å plukke ned lyset. I tillegg må master og delvis fundament fjernes. Deretter må el kablene frakobles og delvis fjernes. Her snakker vi om flere ganger årsbeløpet for å drifte lysene.

 

Vi kan imidlertid si oss enige i en sak. Det er netopp forsket på landeveiskjøring på veier med belysning og uten. Ulykkesfrekvensen er langt lavere på ikke belyste landeveier!

Årsaken er enkel, bilisten skjerper oppmerksomheten vesentlig!

 

Vi oppfordrer til en langt nøyere vurdering punkt for punkt, over hva som ønskes fjernet, og så vurdere saken på ny. Dette bør da gjøres av andre enn de som har kommet med foreslaget i utgangspunktet.

 

 

Knut F.Jenssen

NAF Bodø og Omegn