Så bløåøyd er vel ingen! Prinsippet hos både City Nord og Eurospar Trekanten er at butikkene betaler en andel av kostnadene for å ha «gratis» parkering til sine kunder. Dette oppfattes selvfølgelig som gratis av kunden, selv om det er innkalkulert som en liten prosentdel i vareprisen. Det er en forenkling for alle oss brukerne. Alle andre steder må du pent betale fullt ut for den parkeringstiden du benytter, enten via en app, eller på automaten.

Snorre O mener dette prinsippet benyttet i torvgarasjen ,hadde gitt samme resultat i sentrum? Kanskje, men det er tvilsomt om alle forretningsdrivende i sentrum ville være med på det. Der er jo ikke snakk om bare ett bygg med en rekke butikker, men alt i og utenom glasshuset. I tillegg er parkeringen i torvgarasjen ganske trang og uoversiktlig sett i forhold.

Det kommunale parkeringshuset i Hålogalandsgata ligger også for langt unna til å komme i betraktning som parkering ved handling, og er jo uansett slett ikke gratis.

Vær glad vi har de løsningene vi har, de fungerer både på Trekanten og City Nord, selv om vi delbetaler for det!

Knut F.Jenssen

NAF Bodø og omegn