NAF avd Bodø og Omegn har den ære og på utdelle helle 33 hedersbevis for 50 års medlemskap i år. Denne flotte oppgaven har Svein-Arne Mosti og Siv Monica Mosti tat på seg.

 Her er det Adolf Aas med frue som får overlevert Hedersbevis av lederen Svein-Arne Mosti.