Knut og Gurly mottok avdelingene honørplakett 
for utmerket arbeid i styret for lokal avdelingen.
Utmerkelsen ble utdelt under lokalavdelingens årsmøte.