HURTIGRUTA er en nødvendighet for transport av både gods og mennesker langs kysten.

Nå har Staten sendt ut anbudsforespørsel til flere for å få inn pris på denne transporten

I den prisforespørselen er ikke tatt inn spesielle krav til miljø !

 

Der er f.eks ikke reist krav om å benytte landstrøm i havnene. Dette betyr at hjelpemotorene må gå hele tiden og slippe ut avgassing. Der er heller ikke forlangt en generell reduksjon av CO2-utslippene sett i forhold til dagens skip.

Der er ingen krav til tilnærmet 0-utslipp for innseiling til havn, og ved seiling inn til turistmål som f.eks Trollfjorden og Geiranger.

 

Det finnes etterhvert mye ny teknikk som bør brukes, og en del andre motoralternativer som gass eller LNG-motorer. De ville gi 25 – 30 % lavere CO2-utslipp enn diesel, og ingen, eller minimale NOx-, svovel- eller partikkelutslipp.

 

Det reises hele tiden krav til bilene, men ikke her?

Er det noen som sover i timen?

 

Knut F.Jenssen

NAF Bodø og Omegn

 

Kilde Teknisk ukeblad