skal man ferdes varsomt og etter reglene,heter det.

Et av våre godt voksne medlemmer kom en dag og sa til meg, hvor er det blitt av høfligheten i trafikken? Mitt svar var enkelt, ganske fraværende for tiden!

Dessverre har de fleste, etter noen år bak rattet, glemt hovedregelen for å ferdes i trafikk:

 

Enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke oppstår fare eller voldes skade , og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret! (kortversjonen)

 

Dette gjelder alle i trafikken, også syklende, gående, kollektivtrafikk etc, og det tar ikke noe ekstra tid, bare gjør situasjonen enklere og hyggeligere.

 

Bare en liten påminnelse.

 

Knut F.Jenssen

NAF Bodø og Omegn