Trigget tydeligvis Inge Sund som harselerer i et innlegg i AN nettopp, med vårt ønske om sikkerhet på veien, uten ulykker og skader.

Vi kom i det innlegget med en del informasjon om hva som er SVV sine prinsipper for veivedlikehold, da inklusive hvordan de vurderer behovet for salting av veien.

Han etterlyser at SVV ikke tar friksjonstest av veibanen før de beslutter hva de skal gjøre.

Vi fremmet ingen egne synspunkter, men refererte til informasjoner fra SVV !

Dette er deres hverdag der de ofte må ta en ganske hurtig avgjørelse basert på opplæring og erfaring, og ofte ikke har mulighet til friksjonsmåling, men må stole på egen vurdering.

Imidlertid tar SVV friksjonsmåling der de mener dette er nødvendig.

 

Sund har jo selvfølgelig rett i at bremselengden øker med hastigheten, og med hvordan underlaget er. Dette er elementær fysikk. Dette er et av de mange element SVV tar med i sine vurderinger før de evt brøyter og salter.

Det å senke hastigheten ved kjøring på vanskelig føre, er en selvfølge, og er et av kravene i trafikkreglene. De fleste erfarne bilister tar også en liten ”prøvebremsing” når de er usikre.

 

NAF er i fortsatt verken for eller imot veisalting, vi er for sikkerhet på veien, og ønsker helst en trafikk uten ulykker og skader. Dersom salting av veien er eneste mulighet for å oppnå dette, må vi dessverre akseptere dette, selv om det medfører økt vedlikehold av bilene.

 

Knut F.Jenssen

NAF Bodø og Omegn