KOMMENDE BILER vil være vesentlig renere i utslipp og lengt mere effektive.

Det er konklusjonen fra mange av dem som i dag forsker på dette.

 

Bosch for eksempel, forsker på temaet, og har en foreløpig konklusjon på at virkningsgraden på motorer kan økes med opptil 10 % og utslippene senkes tilsvarende.

 

I dieselmotorene vil innsprøytingssystemet forbedres, inklusiv utformingen av dysene. Sylinderne vil måtte hones på annen måte og med andre midler, f.eks ved bruk av laser. Stemplene lages i stål med kortere utforming og blir smekrere, i stedet for i aluminium som i dag.

Man ser for seg en reduksjon av CO2 utslippene på 7 – 9% innen 2020,

og innen 2025 ytterligere 5 – 6%

 

I bensinmotoren reduseres volumet og det benyttes turbo for å kompensere for dette. Det vil gi bedre virkningsgrad og lavere utslipp.

Valg av hybridløsning vil gi ytterligere lavere utslipp. Motoren får da ekstra drahjelp når belastningen er størst.

 

Fremtidens elbiler vil også få lengre rekkevidde ved hjelp av bedre batteripakker og en ytterligere utvikling av drivlinjene.

De fleste elbilene har i dag en oppdelt drivlinje med motor og inverter hver for seg. En sammenbygging av disse gir redusert kabling og lavere tap. Rekkevidden vil kunne økes med 5 – 10% bare på dette.

 

I det hele tatt arbeides det i dag på alle hold for å gi oss biler med lavere utslipp og bedre virkningsgrad på motorene, altså flere kjørte km ved samme drivstofforbruk, både bensin, diesel eller el.

 

 

 

Knut F.Jenssen

NAF Bodø og Omegn