VOX POPULI har et glimrende innlegg i AN 18.ds. om kommende parkeringskaos i Sjøgata. To hotell som slåss om ikke eksisterende parkeringsplasser for sine bygg.

Stordalenhotellet ble jo nettopp godkjent for bygging til tross for at de ikke skal bygge parkering i planområdet! De må basere seg på frikjøp av plasser. Hvem andre hadde fått noe slikt godkjent? I tillegg rrefereres til et planlagt nytt parkeringshus nært, og til parkering i området! Hvordan rimer dette med fjerning av 74 kommunale parkeringsplasser i Sjøgata? Heller ikke kjenner noen til planer om parkeringshus i området.

 

Noe tilsvarende godkjente bygningsmyndighetene for hotellet på kaikanten. Hotellet laget 7 plasser og frikjøpte resten av de pålagte plassene. Bodø kommune har etter det ikke anlagt noen ny parkering innen 250 m fra hotellinngangen. Det nye parkeringshuset ligger også godt over denne avstanden unna, og mange år for sent.

 

Det er noe her som er meget vanskelig å forstå ! Noen bør ta tak i det før kaoset virkelig oppstår! Vi trenger parkering i denne byen dersom den skal fungere!

 

 

Knut F.Jenssen

NAF Bodø og Omegn