Er mangelvare i Bodø. Dette tok også Per Hetty opp forrige uke.

Vi har flere ganger etterspurt vesentlig større satsing på vedlikehold

av byens veier og fortau. Etterslepet er stort, og de årlige bevilgningene små.

Dette medfører at etterslepet øker år for år. Vi mener at etterslepet ligger rundt 60 millioner,

og den årlige bevilgning ligger rundt 3 – 4 millioner. Vi har utrolig mye dårlig vei i byen.

Både i utkantene og sentralt. Ta for eksempel Helliesens gate, som er ganske sentral.

Ta på nyrebelte først før du kjører der, og det er bare et av mange eksempel.

 

I tillegg har vi en rekke fortau som knapt er egnet å gå på, og slett ikke å kjøre sykkel på.

Det er på tide at noen ansvarlige våkner litt og tar tak !

 

Knut F.Jenssen

NAF Bodø og omegn