Et skrekkens eksempel, men høyst relevant.

RV 36 ved Selgårdsvannet bygges ut med 3 km. Årsdøgntrafikken er 2.500 kjøretøy.

Byggekostnaden er stipulert til 264 millioner, som er ganske greit.

Bompengeandelen er beregnet til 396 millioner !

Herav er avgifter, administrasjon og innkreving beregnet til 132 millioner !

Dette synes som en ganske brutal kostnad.

Resten er tilbakebetaling av lånet på 264 millioner.

Prosjektet ble godkjent i Stortinget i november 2018 mot 1 stemme. (Rødt)

 

Vi ser stadig at det fortsatt satses på nye bomprosjekter. Trenger vi virkelig alle disse?

Vi er tross alt et lite land med rundt 5 millioner mennesker. Riktignok er befolkningstettheten størst sør i landet, men der er det da også velfungerende kollektivløsninger, langt bedre og mere enn her i nord. Kanskje bør en del politikere, både sentralt og lokalt, vurdere hva de skal bruke våre penger på !

 

 

Knut F.Jenssen

NAF Bodø og Omegn