Regjeringen har satt dette som et mål, ikke bare som et ønske.

Vi beklager men dette er umulig å oppnå. Å tro noe annet vil være for opptimistisk.

Det er greit at Elbilforeningen og MDG jubler, men hvor har de tenkt å få tak i disse bilene ?

Det å tro at alle biler med fossilt drivstoff skal være borte innen 2025 er dessverre ikke mulig.

Vi vet i tillegg at alle bilprodusenter satser enormt på å få frem renere bilmotorer, og dette gir allerede resultater. Fra 2018 modellene kommer andre, strengere krav til rensing av utslippene.

 

De som produserer biler, og i tillegg de som forsker på dette, sier også at dette målet neppe lar seg gjennomføre. Det produseres og omsettes ganske enkelt ikke mange nok modeller og totalt antall elbiler. Det omsettes heller ikke nok av dem pr år i Norge. Omsetningen har gått ned i det siste.

 

Norsk Elbilforening har sett på dette, og sier at for å nå målet må vi ha 400.000 elbiler i Norge i løpet av 2020. Vi har nå ca 100.000 registrert. Det må selges 50% elbiler fremover av landets totale bilsalg. Sorry, vi tviler på at dette er realiserbart. Da er det Europeiske overslaget på 2% elbiler innen 2025 langt mere realistisk. Vi må også ta med i betraktningen at kun ca 1,5 promille av verdens bilproduksjon kommer til Norge. Vi er liten i den sammenhengen.

 

Det man også må ta med i vurderingen er lademulighetene. Elnettet må opprustes og et uttall ladestasjoner må plasseres ut. Her ligger store kostnader, og i tillegg et tidspress.

Ingen ønsker vel å stå timevis i kø for å få ladet batteriene i bilen.

 

Det spørs om ikke Regjeringens mål om 100% elbiler i 2025 må revideres snarest.

At vi må bedre utslippene av klimagasser mest mulig, er vel de aller fleste enige om, men på en realistisk måte.

 

Knut F.Jenssen

NAF Bodø og Omegn