Dette er på vei til å bli en skikkelig flaskehals for elbileierne.

Det bygges alt for få ladestasjoner i Norge i forhold til antallet biler som selges..

NAF mener 7 tiltak må iverksettes

 

1. Massiv utbygging av hurtigladere

Regjeringen må gi ENOVA et måltall for ladepunkter til elbiler, basert på den forutsatte utvikling for elbiler. Bare i 2019 bør det bygges 1600 nye ladepunkter for å holde tritt med utviklingen. Det er like mange som det finnes i hele Norge i dag. Enova har de siste to årene støttet bygging av 230 hurtigladere langs hovedfartsårer landet rundt, men fortsatt mangler over 200 kommuner hurtigladere.

Bevilgningene til hurtiglading for 2019 må økes til 160 millioner kroner. Fram til og med 2022 bør det i snitt bygges 1300 punkter for hurtiglading i året. Deretter bør tallet ligge på rundt 800 nye punkter i året fram til og med 2025.

 

2.Alle nybygg som settes opp må få krav om at minst 20 prosent av parkeringsplassene skal settes av til ladbare kjøretøy. I dag finnes det ikke en slik regel. EU har vedtatt 10 prosent, men det er for lavt for Norge.

 

3. Momsfritak på hjemmeladere

NAF mener det må innføres momsfritak på kjøp og installasjon av hjemmeladere. En profesjonelt installert hjemmelader reduserer faren for brann, og den gir større effekt sammenliknet med en vanlig stikkontakt. De fleste med elbil lader hjemme, og svært mange har tilgang på parkeringsplass der de bor.

 

4. Ikke lov å nekte lading

Styrer i borettslag skal ikke kunne nekte beboerne å lade, uten svært god grunn. I dag gjelder dette kun i sameier.

 

5. Lær av de beste

Storbykommunene må lære av Oslo og Trondheim. Det gjelder både omfanget av lademuligheter for elbil langs kommunale veier, og etablering av en ordning for støtte til boligbyggelag og sameier som vil bygge ut ladepunkter.

 

6. Statsstøtte til byggelag

NAF mener det bør etableres en statlig styrt støtteordning for de kommunene som vil hjelpe byggelag og sameier i sin kommune med å bygge ut ladeplasser.

 

7. Offentlig støtte til drift av hurtigladere

Jo lenger bort fra byene, jo dårligere er dekningen av ladere. I Finnmark er det for eksempel elendig utbygget med hurtigladere. Tilskuddsordningen til Enova må - i alle fall i en overgangsperiode - utvides til å inkludere drift av hurtigladere i kommuner med lavt antall elbiler der det foreløpig ikke vil være lønnsomt å etablere ladestasjoner.

 

Knut F.Jenssen

NAF Bodø og Omegn

( kilde Motor/NAF)