LADING AV ELBILER kan ta lang tid.

Det er slett ikke alle elbileiere som har enkel tilgang til lading av bilen hjemme.

Ved lading via en vanlig stikkontakt oppnår man i snitt ca 1 mil kjørelengde pr time.(Litt varierende). Fullading av et nedkjørt batteri tar da lang tid.

Det kreves en bra investering for å et bedre resultat. Den tilførte effekten må vesentlig opp. Det blir da først et spørsmål om hvor stort er elinntaket til bygget.

Dersom inntaket er stort nok, kan man selvfølgelig sikre opp en kurs og legge ny kabel frem til ladeenheten. Dersom inntaket er i grenseland kan man sette en styringsenhet i sikringsskapet, som da måler forbruket løpende, og så gir strøm til ladekursen når det øvrige forbruket i huset er lavt, da typisk på natt.

 

Når mange biler skal lades samtidig blir effektforbruket stort. Dersom dette er i et område med ellers høyt forbruk, oppstår kapasitetsproblemer for elnettet i området.

NVE har gjort nyere beregninger som viser at dersom antallet elbiler i Norge kommer opp mot ca 1,5 millioner i 2030, kan elnettet bare forsyne dette kun dersom det bare lades når forbruket ellers er lavt, altså på natt. Dersom mange biler lades på dag eller ettermiddag vil sannsynligvis ikke elforsyningen takle dette godt nok. Dette kan skje allerede i 2020 i en del områder.

 

NVE har allerede kommet med et høringsforslag på å endre strømtariffene slik at man abonnerer på et avtalt effektforbruk, og så betaler mere for topper over dette. Dette minner sterkt om gamle dagers tariffer med overforbruk etc.

Hensikten er selvfølgelig få styre forbruket til tider med ellers lavt forbruk.

 

Her ser vi at anskaffelse av en elbil ikke er den hele løsningen for å få ned utslippene, det må mere til, men det er løsbart!

 

Knut F.Jenssen

NAF Bodø og Omegn