Bergen går foran med et godt eksempel. De legger opp godt med el tilkoblingspunkter i havna, både for 400V og 600V, slik at alle større skip kan koble seg til der i stedet for å ha motorer i drift mens de ligger til kai. I tillegg satser de på å ha mulighet for fylling av Hydrogen og LNG for de som bruker dette.

 

Hurtigrutene blir nå også forsynt med tilkobling for landstrøm, og mange cruiseskip har det allerede. Bare hurtigrutene alene regner med å spare ca 27 tonn NOx – utslipp.

 

Hva tenkes gjort i Bodø? Dette må i alle fall komme med i det tenkte, nye havneområdet på Langstranda. Det er ikke bare bilene som har utslipp. Båtene i verden slipper totalt ut langt mere enn bilene.

 

Knut F.Jenssen

NAF Bodø og Omegn