VEISALTING  NOK  EN  GANG MED UTFYLLENDE INFORMASJON.

 

 Når vi ,NAF Bodø og Omegn, uttaler oss som i reportasje nylig, så er det på basis av uttalelser fra et antall av våre medlemmer og deres erfaringer. Vi som organisasjon, er så langt det er mulig mest mulig nøytrale, men vi ser nesten daglig resultatet av saltingen med rustangrep på mange biler.

 

Som vi imidlertid erfarer, virker det som om den saltingen som skjer i Bodø kan være noe overdrevet. Det må kunne gå an å redusere omfanget. Samtidig er det klart at under visse føreforhold er det kun salt som duger. Der det er is på veien, uansett årsak, der nytter ikke noe annet. Strøing med sand bare forsvinner kjapt fra isen. Det må i så fall i alle fall benyttes enten en innblanding av salt, eller evt oppvarming av sanda.

 

Statens Veivesen har sine retningslinjer å forholde seg til når de først har bestemt at det skal holdes en ”barveisstrategi” i Bodø. Disse retningslinjene finner man på deres nettside. Søk via Google på Statens Veivesen og salting av veier, så finner man disse.

De måler blant mye annet også  luftfuktigheten hyppig. Kulde, bare veier og høy luftfuktighet betyr automatisk glatte veier selv om asfalten ser tørr ut. Den vanlige værvarslingen er nok ikke god nok til deres formål. At det imidlertid kan virke som om enkelte utøvere er vel nidkjære i saltingen, er en utstrakt oppfatning blant våre medlemmer. En annen vesentlig ulempe med salting er dette at saltsørpa dras sideveis på alle småveiene i flere hundre meter, og gjør dem svært sleipe og med uhåndterlig føre. Dette er et problem som man ikke gjør noe for å løse. Vanligvis er dette et kommunalt problem, men det neglisjeres fullstendig.

 

Men, hvorfor skal det være barveisløsning i Bodø? Vi har jo i mange år kjørt bil på gode, brøytede veier tidligere, og derved spart oss for mye rustangrep på bilene. Det som kan bevises til forsvar er at antallet påkjørsler bakfra har gått en god del ned. Når det gjelder alvorlige ulykker og dødsfall er det vanskelig å si noe konkret, da dette uansett varierer mye fra år til år.

Dette er en strategi Statens Veivesen har valgt her, og foreløpig holder seg til . Vi kan jo i alle fall håpe de benytter seg av alle nye løsninger som dukker opp, og som kan redusere saltforbruket mest mulig.

 

Uansett, i all rettferdighets navn, så har vi også hatt noen få som har sagt at ”det er så godt å komme ned på riksveien for der er det bart føre hele vinteren” , med de er ikke mange !

 

Knut F.Jenssen

NAF Bodø og Omegn