PARKERING  ER  TYDELIGVIS  IKKE  NØDVENDIG  I  SENTRUM.

ut fra hva vi leser og ser av uttalelser fra Bodø kommune.

Først kom utspill om å gjøre Storgata mellom Glasshuset og Sandgata til forlenget gågate.

Dette betyr i så fall at følgende gater, Professor Schyttes gate, Sandgata og Hålogalandsgata

Vil måtte fortsette å krysse Storgata i den nye og i den eksisterende gågata som da blir løpende i hele dette området.

Kommunen kan umulig være så håpløs at den stenger disse gatene da de er helt nødvendige for kommunikasjon mellom øver- og nerbyen. Neste alterrnativ er jo Bankgata og Snippen.

 I tillegg forsvinner det jo også en rekke helt nødvendige parkeringsplasser nært både Stormen og kinoen. Her er da sannelig vanskelig nok å parkere både på dag og kveldstid, akkurat som kommunikasjonen ellers i byen er håpløs fra før.

Det å si at man skal vente på parkeringen foran rådhuset, er forkastelig. Den blir uansett for langt unna Stormen til at det vil fungere. Ingen går i pene klær i uvær den avstanden.

 I den nye artikkelen i AN om ”Fart i sentrum” der Jordbru i Bodø Kommune hadde beundringsverdige tanker og ideer, men glemte et vesentilg moment i en uttalelse, eller ble det glemt ? ” utarbeidelse av en handlingsplan for tilgjengelighet, enten folk kommer med rullator, rullestol eller barnevogn ! Men hva med bil? Skal ikke den ned i sentrum?

 Bodø er en klimautsatt by, og mange av de som kommer med rullator, rullestol eller barnevogn er avhengige av bilen for å komme nært nok målet før de forlater bilen!

I tillegg hvem storhandler uten bilen i nærheten!

Tenk litt nytt, vær praktiske, ikke bare vær ”korrekte og flinke”.

 Knut F.Jenssen

NAF Bodø og Omegn