Vi har ned gru sett og vurdert MDG sin kravliste for å støtte annet parti i jakten på makt i Bodø bystyre.

Her er ett og annet vi reagerer på. 70% kutt i utslipp som klimamål innen 2030. Ambisiøst, men realistisk? Det vil i så fall måtte medføre at ingen kjøretøy kan bevege seg innen byens grenser. Selv elbiler har utslipp i sitt livsløp.

Gjennomføring av bypakke 2 , uansett økonomiske konsekvenser for alt annet. Da blir det for eksempel ingen oppgradering av utslitte veier på mange år. I tillegg ser det også ut til at kommunen selv må skaffe 20% av egne midler. Har vi råd til det? Uansett er at Bypakke 2 skal fullfinansieres via økning av både bompenger og nedbetalingstid , ganske uhørt !

Kommunedelplan for sykkel skal gjennomføres og de prioriterte rutene skal være opparbeidet senest 2020. Vel og bra, men ingen steder noen tanker om økonomi. Kommunen har ganske enkelt begrensede midler disponibelt, og mange store prosjekt på gang. De alle krever til dels mye kapital! Sykkelveier er selvfølgelig viktige, men ikke på bekostning av alt annet.

Bodø kommunes virksomhet skal styres etter årlige klimabudsjett. Helt ok dersom de settes opp etter en totalvurdering som ikke bare prioriterer klima, men ser og vurderer helheten i en kommunes drift, altså også veivedlikehold, opprettholdelse av parkeringsmuligheter etc.

Stenging av Prinsens gate i gjennom Solparken. Dette vil medføre langt værre kjøreforhold i sentrum enn i dag. Der er allerede for få kryssingsmuligheter øst / vest i sentrum. Redusert hastighet fungerer i stedet helt utmerket.

Sentrumshandelen skal skjermes for handelsutvidelser utenfor sentrum. Nye kjøpesenter og utvidelse av eksisterende tillates ikke! Hva gjør alle de som er avhengige av bilen for å kunne handle? Sentrum ser jo ut til ikke å ha parkeringsmuligheter nært butikkene fremover , så hva gjør man da? Det nye parkeringshuset ligger jo helt oppe mot fylkesbygget. Det er for langt å bære noen storhandel fra glasshuset dit uansett. Avhengigheten av bil for større handling er langt større enn mange vet.

Vi håper og ber om at politikerne gjør skikkelige vurderinger av situasjonen, og ikke forplikter seg til noe som ikke er helt og fullt gjennomtenkt. Det er mange i byen som trenger egen transportmulighet for å kunne fungere og å ha et fullverdig liv. Her er svært mange som ikke kan bruke sykkel som alternativ, og tilsvarende, for mange er en gangvei på en km langt over egen mulighet!

Knut F.Jenssen

NAF Bodø og Omegn