mener Urban Olsen!

Vi beklager, men vi kjenner oss ikke helt igjen i den uttalelsen.

Derimot ser vi av hans siste innlegg at han tydeligvis ikke har lest hele vårt forrige innlegg.

Vi er selvfølgelig frustrerte over alle de skader som salt forvolder på bilene , men

dette kan imidlertid avhjelpes i stor grad ved å ha et jevnlig vedlikehold med underspyling og understellsbehandling. Det koster selvfølgelig, men bil er en så stor investering i seg selv, at de fleste vel ønsker å ta vare på den best mulig.

 

Urban fortsetter med å gå rett på Statens Vegvesen i stedet for å innse at det er Samferdselsdepartementet (SD)som bestemmer om det skal saltes eller ikke.

SD vurderer veiens beskaffenhet, trafikktettheten, klimatiske forhold, skadestatistikk etc, før de beslutter hvilken klassifisering og hvilket vedlikehold denne veien skal få.

De gir så beskjed til Statens Vegvesen om resultatet. De må så forholde seg til dette og utføre vedlikeholdet etter beste evne og gjeldende instruks.

 

Vi får kritikk for å ha for mye møter og for lite direkte aksjoner. Vi beklager men vår møteaktivitet gir mange gode resultater vedrørende statens avgiftspolitikk når det gjelder vei, bil, og alt omkring dette, økning av vrakpant, drivstoffpriser etc.

Dersom vi skulle begynne med demonstrasjoner, underskriftskampanjer o.l. ville det være ødeleggende for alt vi ellers oppnår. Det vil i tillegg ikke gi det ønskede resultat.

 

Vi er som tidligere sagt, først og fremst opptatt av sikkerhet i trafikken! Når SD sier at veisaltingen er et viktig moment i å gi mindre skade, med færre påkjørsler og personskader, må vi akseptere dette.

Vi har også noen medlemmer som kommer med uttalelse om at de er så glade for å kunne kjøre på bar vei hele året.

 

Dersom Urban ønsker å starte motaksjoner mot veisalting, så får han heller stille seg i spissen for dette selv. NAF kan ikke gjøre det.

 

Knut F.Jenssen

NAF Bodø og Omegn