Sier S.Sivertsen i et innlegg.

Javel, det er sundt ,for da begynner de som leser det å tenke/vurdere.

Det er imidlertid trist at han stadig påstår vi sier noe vi ikke har gjort.

Vi støtter fortsatt Statens Vegvesen som er en seriøs etat.

At enkelte underentreprenører tabber litt i utførelsen av sine oppgaver er sant.

Dert at salting har store bieffekter er korrekt, men disse kan avhjelpes i stor grad ved enkelt vedlikehold. Jevnlig underspyling, vask av dekk, alltid ha spyleveske, og etterbehandling av rustbeskyttelsen hvert 3. eller 4.år,avhjelper det meste av bilens problem, og holder rustproblemet på avstand.

 

Han spør hva NAF foretrekker. Jo trafikksikrest mulige forhold for alle på veien!

At sideveiene til saltede veier blir problematisk har vi påpekt flere ganger, og vi har i tillegg tatt dette opp med Bodø kommune og bedt om brøyting av disse passe tid etter at saltingen er foretatt. Dessverre får de ikke dette til.

Jeg kjører en god del, men har aldri hatt det problemet at vinterdekkene stoppes så til at de ikke har gripeevne. Kanskje hjelper det at dekkene rengjøres med passe mellomrom med spesialspray.

 

Vi beklager men vårt ønske om sikkerhet på veien og færrest mulig ulykker,uansett hvordan dette oppnås, provoserer, gjelder fortsatt.

Som vi også har sagt flere ganger er det ikke SVV som bestemmer at det skal saltes.

Det ligger i klassifiseringen av veien som vintervei klasse B. Endring av dette må tas opp med Veidirektoratet, ikke SVV. At S.Sivertsen tydeligvis har fått NAF som syndebukk for det meste, synes vi er trist. Heldigvis har vi mange medlemmer som stadig kommer med positive uttalelser om oss!

Ytterligere angrep fra Sivertsen vil i fremtiden i utgangspunktet ikke bli besvart i AN. Det er unødvendig bruk av spalteplass.

 

Knut F.Jenssen

NAF Bodø og Omegn