I en artikkel 29. kommer de med en rekke påstander.

Jeg kan godt akseptere at de anser meg som utdatert, men å påstå at NAF er det er utrolig. Organisasjonen NAF står langt fremme og viser vei inn i fremtiden, og er en forkjemper for en trygg, effektiv og enkel hverdag. Samtidig prøver vi å utfordre etablerte sannheter og tenke nytt. Vi samarbeider med en rekke andre, og har topp fagfolk innen de fleste områder som omhandler trafikk og bilteknikk, og står alltid til tjeneste for våre medlemmer! Vi prøver alltid å være nytenkende, ansvarlige og hjelpsomme.

 

NAF har 70 avdelinger rundt i Norge. Det er da naturlig at i enhver avdeling prøver vi å vurdere de lokale forhold og behov, og arbeide best mulig for å påvirke og avhjelpe behovene på best mulig måte. Dette betyr nødvendigvis at der vil være en god del forskjell på avdelingenes satsningsområder.

 

I Bodø, for eksempel, ser og hører vi ofte at handelsstanden trenger flere kunder, og ser at en rekke butikker rømmer sentrum. Fellesnevneren der er for lite kunder i sentrum, og for kronglete adkomst og for lite og for kostbar parkering. Enten må da dette avhjelpes, eller vi må akseptere et redusert sentrum.

Vi har belyst behovet for en bedre vei Tverlandet / Mørkved basert på akkurat det overstående. Vi skrev også nylig en artikkel om en meget påkrevd utbedring av RV80 og E6 fra Tverlandet og nordover på grunn av den farlige standarden på denne veien. Her må både vei og ikke minst tuneller utbedres snarest. Langtransporten plages enormt her, og farlige situasjoner oppstår ofte. I tillegg medfører veistandarden unødvendig store utslipp i forhold til kjøring på god og forutsigbar vei.

 

Vi ser selvfølgelig på de analyser som dukker opp, men trenger da ikke nødvendigvis å være fullstendig enige i alt. Det er lov å tenke selv også. Vi kan for eksempel ikke ta som en selvfølge at alle byens bebyggere kan gå og sykle lange avstander sommer som vinter. For en rekke mennesker er f.eks en km svært lang avstand. Vi er selvfølgelig enige i at klima er svært viktig, men det kan ikke slå i hjel alle andre tanker. Vi trenger privatbilen i svært mange år fremover, og det vil ikke bare være el.biler. Vi ser jo at omsetningen av elbiler for tiden har stagnert en god del, mens fossillbilen har øket i omsetning. Når vi ser på de virkelig store nasjonene så kommer elbilen der og, men ikke i samme målestokk som her.

I tillegg kommer løpende fossilbiler med svært lave utslipp. noen av dem sågar med så lave utslipp at når man regner livsløpsutslipp ligger de under mange elbiler.

 

Så var det en farlig uttalelse om at politikerne ikke må høre på NAF. Vi har et utmerket samarbeide med en rekke sentrale politikere på viktige områder. Vi har også et helt greit forhold til flere lokale politikere! Vi brukes også som faginnstans på vei, trafikk og teknikk av flere.

 

Knut F.Jenssen

NAF Bodø og omegn