NVE ønsker å endre den delen av nettleia som i dag baserer seg på hvor mye strøm du bruker. I stedet vil NVE at folk skal betale etter hvor mye effekt de bruker, altså hvor mye strøm man bruker samtidig. Forslaget er til vurdering, og viser hva vi kan forvente oss.

 

Dette berører i høyeste grad alle som hjemmelader sin elbil, og alle oss andre.

 

Det foreslåes tre modeller å velge blant, som da nettselskapene kan velge mellom :

 

1. Målt effekt: Du betaler for den høyeste daglige forbrukstoppen (døgnmaks).

2. Abonnert effekt: Du betaler for den nettkapasiteten du normalt bruker. Bruker du mer kapasitet enn dette en måned, betaler du noe ekstra. Sammenlignes med et mobilabonnement med en viss mengde mobildata inkludert. Det vil bli nettselskapets ansvar å finne ut hvilken effekt som passer best for deg, basert på tidligere forbruk.

3. Sikringsdifferensiert nettleie: Du betaler nettleie ut fra sikringsstørrelse. Sikringen begrenser hvor stort forbruk du kan ha på én gang. Kan sammenlignes med et internettabonnement hvor du betaler for en viss hastighet.

NVE utelukker ikke at det også kan utvikles andre modeller. De forutsetter at kunden får samme nettleie som før i alle de nye modellene, uansett boligtype.

Dette vil blant annet berøre de som har satset på solceller da dette ikke nødvendigvis er med på å redusere effekttoppene, litt avhengig av årstid og vær. De må da skaffe seg batterier nok til å kunne lagre energien midlertidig.

For elbillading hjemme må man da gå inn med energistyring på sitt elanlegg slik at høye forbrukstopper unngås. Det spørs da i hvor stor grad dette vil influere på om strøm til elbilen lenger er konkurransedyktig kontra bensin og diesel?

 

Knut F.Jenssen

NAF Bodø og omegn

(kilde TU)

(eltariffendr)