Alle målinger viser jo at dieselbilene har lavere CO2-utslipp enn bensinbilene.

Det de derimot gjør er å slippe ut mere NOx som er det vi merker mest av selv.

Dieselbilen slipper i tillegg ut en del svevestøv, men det gjør også bensinbilen, i noe mindre kvanta. Det arbeides intenst hos alle verdens motorprodusenter for å få ned utslippene, og de lykkes. De kan få alle utslipp vesentlig ned over litt tid, men det koster, selvfølgelig.

I alle fall er elbilen på vei inn i Norge for full fart, og som en del av dette med å få ned utslippene er dette helt nødvendig.

 

Uansett er der andre som man også bør fokusere på.

Norsk fiske- og kystskipsfart slipper alene ut 2,8 millioner tonn CO2 pr år. Dette er ca 50% av det personbilene slipper ut. De begynner så smått å vurdere el.drift også på sjøen. I tillegg bør det kreves at alle litt større båter og skip skal benytte landstrøm når de ligger til kai. Hva også med NSB? Deres diesellokk står f.eks på stasjonen i Bodø og kjører motoren på godt turtall i opp til tre timer før avgang. De trenger bare max 30 minutter for å sjekke hydraulikk og bremser. Oppvarmingen kan gjøres med strøm.

 

Vi har også en mengde eldre ved- og koksovner som fortsatt benyttes til oppvarming.

I 2012 kom 50% av alt svevestøv med partikler over 10 mikron fra dem. Dette utgjør 22.900 tonn.

De nye dobbeltbrennende ovnene har helt andre utslipp, 2,5 til 3 g pr kg tørr ved. De gamle slipper ut 40 g pr kg tørr ved.

 

Vi må selvfølgelig gjøre alt som er mulig for å få ned både CO2- utslippet , som jo er det som svekker atmosfæren, og NOx-utslippene og svevestøvet som er det vi merker direkte rundt oss.

 

Knut F.Jenssen

NAF Bodø og Omegn