At det kommer ”midt i hjertet av sentrum” kan nok diskuteres. Det spørs hvilken vei man kjører inn i byen. Kommer man RV80 ,fra Rønvika eller nordsiden, er det tvert i mot ganske upraktisk.

Fra snippen må man krongle seg frem via en lite biltrafikkvennlig Sjøgate, dersom den skal bygges om slik kommunen vil.

Kommer man fra øverbyen eller Svenskebyen er det jo perfekt.

 

Vi håper bare at det oppjusteres litt i forhold til dagens størrelse på parkeringsplassene.

Dagens norm er for smal sett i forhold til at bilene stort sett er bredere nå enn når dagens norm kom. Det er alt for mange som kommer hjem fra parkeringshus med skader på ei av bildørene.

 

Det var litt trist at vi ikke også fikk det parkeringshuset som ble planlagt i Sjøgata 37 for noen få år siden. Bodø kommune ønsket den gangen ikke et parkeringshus der.

 

Når det nå skal bygges parkeringshus i Bodø, håper vi det da tenkes fremover.

Der vil det kjapt bli behov for ladesystemer for førerløse biler og mindre busser, hurtiglading av Taxier og andre med samme behov, og for vedlikeholdslading for de som ønsker dette.

I tillegg må betalingssystemet bli enkelt og automatisk, både for parkeringen og for ladingen.

 

Uansett, dette nyanlegget hjelper godt på, men vi trenger fortsatt gateparkering inne i sentrum i tillegg!

 

Knut F.Jenssen

NAF Bodø og Omegn