Siste fra rådmannen er økede avgifter for å parkere i både sone 1 og 2. Det høres så lite ut med bare 5 % opp, men samtidig med betaling helt til klokken 18 med unntak av søndagen. Da er jo uansett butikker og annet i sentrum stengt, så da er det ikke så farlig.I tillegg er dette bare første trinn i en ytterligere trinnvis oppjustering i årene fremover!

Det er jo betenkelig at det blir enda mer problematisk for handelsstanden å drive virksomhet i sentrum. Vi hører stadig folk som kommenterer dette og sier «takk og pris for City Nord, der er det gratis, til sentrum går det ikke an å dra». Se forskjellen mellom City Nord og sentrum en hvilken som helst dag. Det ene stedet yrer det av folk, i sentrum er det rolig og god plass. Som en gjeng damer kommenterte, vi gidder da ikke betale en masse penger for å treffes til en hyggelig kaffeprat. Det blir ganske enkelt for dyrt.

Det skurrer virkelig når rådmannen sier i tillegg,at dette er en vurdering for å skape et levende og aktivt sentrum! Dyrere parkering skal være et middel for å bruke kollektivtransport og sykkel! Det vil jo vise seg. Det er nok mest behovet for å få inn mere penger i kommunens meget slunkne kasse. Skal sentrum virkelig bli mere attraktivt må parkeringsprisene heller settes ned, for eksempel ved å gjøre første to timer gratis, og så belaste deretter. Da koster kaffen kun det den bør samtidig som jobbparkering unngås!

Vi oppfordrer våre politikere til å gjøre en skikkelig vurdering ,før de tar en avgjørelse i bystyret den 10. desember!

Knut F.Jenssen

NAF Bodø og omegn