Dette foreslåes på stortinget på søndag. Her kan det ikke være brukt mye fornuft.

En ting er i strøk med god kollektivtrafikk, noe annet er i største delen av Nord-Norge.

Vi er avhengige av bilen for å komme dit vi skal. I tillegg er der store områder der elbilen ikke kan gjøre jobben, både på grunn av batteriene i skikkelig kulde, med redusert rekkevidde, og på grunn av at der aldri vil være kort nok mellom lademulighetene.

Vi må ha en viss prosent biler som går på bensin og diesel uansett!

 

Det snakkes om at staten må ha inn mere penger. Ja det er klart det siden elbilen

subsidieres med 5,78 milliarder pr år.

 

Dette fordeles på: Fritak av MVA og engangsavgift, redusert årsavgift, fritak fra drivstoffavgift, bompenger og fergebetaling, og for enkelte, redusert firmabilbeskatning.

I tillegg kommer kommunale fordeler til parkering.

Det eneste som kan endres kommunalt av dette er : Parkeringsavgift og bompenger med inntil 50 %.

(Tallene er fra Finansdepartementets skriv til ESA i november 2017)

 

Dette skal de nå med andre ord ta inn deler av, i økte avgifter på fossilt drivstoff.

 

Et moment som ikke nevnes i diskusjonen, er at når antallet elbiler stiger , så blir selvfølgelig utslippene fra bilparken totalt sett, vesentlig mindre. Dette betyr at den, etter hvert mindre andelen fossilbiler , ikke betyr like mye for utslippene.

 

Det Norske Storting er der for alle, også Nord-Norge. Det må de ikke glemme!

 

 

 

Knut F.Jenssen

NAF Bodø og Omegn