ØKNING AV DIESELAVGIFTEN er den nye trusselen fra vår nye samarbeidsregjering.

Da kan de umulig klare å se helheten i sitt forslag. Vi har et svært langstrakt land der kollektivtrafikk mange steder er enten helt marginal, eller helt fraværende.

For de som er avhengige av å kjøre mye og langt, er fortsatt dieselen det mest valgte alternativet, både pga prisen og lavere forbruk. Her vil en prisøkning medføre en stor merkostnad som rammer distriktene lengt mere enn tettbygde strøk. Er dette meningen ?

 

Skal vi ikke ha en viss forutsigbarhet i tilværelsen? Vi sliter jo fortsatt med ettervirkningene etter regjeringens tabbe i 2007, der de oppfordret bilistene til å kjøpe dieselbiler!

Det gikk knapt to år før de plutselig fant ut at de hadde gjort en tabbe, og snudde brått og uforutsigbart. I dag er jo diesel et skjellsord for myndighetene, og alle eiere av dieselbiler er i faresonen for høyere drivstoffpriser, høyere bompenger og forbud mot bruk i byer etc.

Et moment som ikke en gang nevnes et at dieselmotoren avgir langt mindre CO2 enn bensinmotoren, og altså påvirker klimaet mindre. Dieselen gir derimot større NOx utslipp, som igjen påvirker oss langt mere i tettbygde strøk. Heldigvis har motorprodusentene sett alvoret i dette og kan i dag lage motorer med langt mindre forbruk og utslipp. De kan også lage dieselmotorer med omtrent samme forbruk og utslipp som bensinmotoren, men det koster mere.

 

Utslippene er jo den største bakenforliggende grunnen til alle kravene om elbiler.

De kommer for fullt, og er nødvendige, men er ikke helt uten utslipp de heller spesielt gjennom batteriproduksjonen og eltilførselen.

 

Knut F.Jenssen

NAF Bodø og Omegn