Fikk 27.11.18 et brev fra oss der vi ba om at saltingsproblematikken måtte opp til ny debatt med SVV. Dette har vi foreløpig kun fått to svar på, nemlig FRP og MDG, som lovet å følge opp saken.

Vi prøvde det samme i 2012 – 2014 ,der det omsider kom et svar inklusive en utredning fra SVV, som begrunnet hvorfor gatene ble saltet. Derved var saken avgjort.

 

Situasjonen er imidlertid noe endret siden da. Alle nyere biler har i dag vesentlig bedre sikkerhetsutstyr enn selv i 2012. Dette endres hurtig, og til det bedre både for de i bilen og de utenfor. I tillegg er bilmengden øket slik at snø/salt blandes hurtig, og saltsørpa dras fortere ut også på sideveiene.

 

Vi ber på ny Bodø Kommune se på saken slik vi oppfordret til i november.

 

Knut F.Jenssen

NAF Bodø og Omegn