Bilene har breddet seg ut ganske vesentlig, så en bil på rundt 2 m i bredde begynner å bli ganske vanlig i dag. Dersom du sjekker bredde på din bil i vognkortet så obs, bilprodusentene oppgir som regel bredden uten speil. Når disse medtas er mange av dagens biler bredere enn 2 m. Når du så parkerer på en gammel 2,3 m plass har du da bare 15 cm ledig på hver side til naboplassen.

Heldigvis sier den nye normen for parkeringsplasser at de i utgangspunktet skal ha en bredde på

2,5 m og en lengde på 5 m. Selv da har du bare 25 cm på hver side, og det er heller ikke romslig. Samtidig må man tenke på at plass er penger. Færre plasser betyr også mindre kapasitet på parkeringsanlegget. Det at mange bilister ender opp med å måtte utbedre ”parkeringsskader” på bilen, er en annen sak. Selv en enkel liten lakkskade koster fra ca kr 5.000 å få utbedret.

I det hele tatt et vanskelig problem å takle, men med mye omtanke og forsiktighet går det vanligvis ganske godt. Imidlertid er det jo mange som har sine favorittplasser i parkeringsanleggene, f.eks ytterst i en rekke, inntil en søyle eller noe annet lurt.

Jeg må jo personlig tilstå at etter 15.000 i småskader har jeg blitt en av de med favorittplass.

Den gjeldende normen i dag gir muligheter for varierende plasstørrelse avhengig av bruken.

Type parkeringsanlegg:

Høy standard Lav standard

Kjøpesenter/kundeparkering 2,50 2,40

Annen besøksparkering 2,40 2,35

Faste brukere (bolig, kontor) 2,30 2,25

Dette vil kreve ganske mye av sjåføren dersom man har en stor bil.

Tenk på naboen når du parkerer. Vær forsiktig med bildøren, ta hensyn !

Knut F.Jenssen

NAF Bodø og Omegn