REALITETER OM VEISALTING

 

Vi har god kommunikasjon med Statens Vegvesen Nordland, og har nå har nå via dem fått en oppdatert informasjon om hva som nå gjelder vedrørende salting av veiene, og da spesielt i Bodø.

Det som er gjeldende er definert fra Det Kongelige Samferdselsdepartement , så Statens Veivesen i Nordland kan ikke på noen måte fravike fra de gjeldende regler uten videre.

 

Fra departementet er våre veier definert i fem vinterdriftsklasser, A –E. Klasse A og B er de mest traffikerte og viktigste veiene. Det som der er med på å avgjøre om det skal benyttes salting er også trafikkmengde og de klimatiske forholdene. Ut fra disse vurderingene skal det som regel benyttes salting i tillegg til brøyting. Kravet er at veiene i klasse A og B skal være uten snø og is i periodene der det ikke er nedbør. (Barveisstrategi)

På vei i klasse C- D – E kan salt brukes der det gir spesielt god effekt der strøing med sand ikke fungerer godt nok, som f.eks ved nullføre og sterkt vekslende føre.

Veiene i Bodøområdet er definert som klasse B og saltes derfor på RV80 fra Løding til sentrum, og FV 834 sentrum til Løpsmark. De interne veiene i byen som f.eks Sjøgt og Olav V gt saltes ved vurdert behov for det..

 

Det har vært dratt en sammenligning med Tromsø noen ganger.

At det saltes helt annerledes der, skyldes de klimatiske forholdene, med langt større snømengder på kort tid.

 

Når det gjelder de klimatiske skadene som saltet kan gi, er de vurdert som uproblematisk i og med at de definerte veistrekkene ligger stort sett nært sjøen slik at avrenningen går dit.

Når det så gjelder vårt store problem, rust og øvrige saltskader på bilene, tar departementet ikke noen stilling til det.

 

Et lite lyspunkt i det hele er at departementet sier at Statens Vegvesen generelt prøver å begrense saltforbruket mest mulig, og stadig forsøker å finne nye forbedringer i saltforbruket.

Det er klart at saltforbruket er helt avhengig av hvordan vinteren forløper med nedbør og temperatur, men statistisk har vi en reduksjon i saltforbruket på 9 tusen tonn fra 2014/15 til 2016/17, og 35 tusen tonn fra 2015/16 til 2016/17, så det hjelper smått om senn.

 

Knut F.Jenssen

NAF Bodø og Omegn