Ble frigitt mandag 1.7. etter ca 18 mnd planleggingstid.

Den har to nye handlingsplaner.

1 13 pkt om infrastruktur for alternativt drivstoff i transport

2 Fossilfri kollektivtrafikk

Her settes gode og ambisiøse mål, men der er minimalt med konkrete tiltak .

 

Når det gjelder infrastruktur for alternativt drivstoff blir det her for mye oppramsing av dagens politikk. Det kan også se ut som om foreslåtte endringer i nett-tariffen kan medføre at strøm kan bli dyrere enn diesel. Det vil i så fall kunne slå utrolig uheldig ut. Her må heller gjøres noe for å en hurtigere og bredere utbygging av ladeinfrastruktur for å ha lademuligheter over alt i landet, og en konkurransedyktig el.pris. Samtidig må det også tas hensyn til at med det langstrakte landet vi har, og med de store temperaturforskjellene dette medfører, kommer vi til å ha behov for fossildrivne biler enda svært lenge noen steder.

Som en digresjon om dette har jeg et eksempel. En bekjent langt oppe i Finmark kjøpte i fjor sommer en lett brukt elbil som nr 2 bil. Sist vinter, skulle han ta den når han skulle på butikken 4 mil unna. Rekkevidde skulle være ca 17 mil, og bilen var fullt oppladet . Han kom til butikken, men var ikke i nærheten av å komme hjem igjen. Men, der var minus 40 grader.

Knut F.Jenssen

NAF Bodø og Omegn