Vi har tidligere tatt opp det som nå gjøres på de nye rundkjøringene i Bodø.

Det bygges opp kreative løsninger på øyene, slik at vi ikke ser tvers over til den andre siden. I følge retningslinjene for rundkjøringer er dette helt innenfor det som et både lovlig og akseptabelt.

Vi har sakset noen meninger om dette fra flere steder.

 

Winnie Hansen i Ingeniøren d.k forteller at man i Danmark i 2013 analyserte 332 rundkjøringer, og fant ut at ulykkesfrekvensen var signifikant lavere dersom midten av rundkjøringen var høy, helst minst to meter.Grunnen er nettopp at det blir umulig å se om det kommer trafikk på andre siden av rundkjøringen. Når man ikke kan se hele veien, blir man oppmerksom på at man har vikeplikt, og setter automatisk farten ned, skriver fagkoordinatoren, og forteller at flere rundkjøringer er blitt bygget om der det har vært mistanke om at ulykker har vært forårsaket av utformingen på rundkjøringen.

En dansk analyse av 332 rundkjøringer viser en signifikant nedgang i trafikkulykker i rundkjøringer med mer enn to meter høye sentraløyer.

En annen fordel Hansen trekker fram med de høye rundkjøringene, er at de effektivt stopper muligheten for at bilførere helt overser rundkjøringen, og fortsetter rett fram.

 

Selv om danskene mener å ha forskningsbelegg for trafikksikkerhetsgevinsten ved høye rundkjøringer, får vi neppe se to meter høye rundkjøringer på norske veier med det første. Sjefingeniør Terje Giæver i Vegdirektoratet kjenner ikke til undersøkelsen Vejdirektoratet har gjort, men ser i utgangspunktet mot andre måter å gjøre rundkjøringer trafikksikre på.

– Jeg er til en viss grad enig i at dårlig sikt kan føre til at man setter ned farten. Men hvis man ikke setter ned farten nok, vil den dårlige sikten i en rundkjøring, gjøre at den blir mindre trafikksikker, sier Giæver som blant annet jobber med utforming av veistrekninger og kryssløsninger.

Midtøya i rundkjøringene skal riktignok ha en viss oppbygging også i Norge, men bare slik at det blir tydelig at det er en øy der som man må kjøre rundt. Heller enn å begrense sikten, vil Giæver tvinge ned farten i rundkjøringene ved hjelp av kurvatur og utforming av veibanen.

– Filosofien i Norge er at man skal ha sikt nok til å oppdage medtrafikantene. Det betyr i praksis at man må ha sikt gjennom mesteparten av en rundkjøring - men ikke nødvendigvis gjennom hele, sier han.

– Avhengig av farten inn mot rundkjøringa og størrelsen på rundkjøringa kan man la midten av rundkjøringa være uten sikt. Men da er det for eksempel veilys eller veikunst man åpner for å plassere der, ikke rene siktsperringer.

 

Når de lærde strides blir det i alle fall vanskelig for alle vanlige trafikanter.

Vi har fortsatt den meningen at god sikt er nødvendig for å få maksimal sikkerhet i trafikken!

 

Knut F.Jenssen. NAF Bodø og Omegn

(Informasjon sakset fra Teknisk Ukeblad)