Det er desverre slik at rust på våre biler stadig er et økende problem.

En som har levd med problemet og studert det på nært hold er Svein-Jørgen Wiken som jobber med dette i firma Thorsen Antirust i Bergen, et firma som har eksistert siden 1962. Hanse ettydige konklusjon er at «Bilene ruster mer og mer, det er det ikke tvil om»! Dette er noe vi også har sett ved vårt lokale NAF-senter.

Hans konklusjon er at man observerer tilløp til rust allerede på ganske nye biler, og han har en forklaring på dette basert på sine erfaringer og litt forsking på problemet.

For ca 15 år siden begynte man å benytte saltlake på utvalgte veier. Den saltlaken var basert på Natriumklorid . Han påstår at det i de senere vintrene er Natriumkloridet erstattet med Magnesiumklorid og Kalsiumklorid. Dette gir en mere korrosiv blanding som kan medføre rust på bilene dersom ikke rustbehandlingen er perfekt.

Denne blandingen har egenskaper som gjør at saltlaken fester seg bedre til veien, og i tillegg tåler lavere temperatur. Den fester seg da selvfølgelig også bedre til bilunderstellet.

Dette viser seg ikke å være helt korrekt. I følge TU er fortsatt Natriumklorid det mest benyttede. Faktisk i Nord-Norge det eneste som brukes. I Oslo, Bergen ogTrondheim benyttes også Magnesiumklorid forsøksvis ved lave temperaturer. Dette er i forskningsøyemed. Magnesiumsklorid benyttes også til støvdemping på grusveier,.

 

Han kommenterer også at det er en endring i hva i bilen som nå angripes tidligst av rusten. Før var det karosseriet, nå er det spesielt bærebroer, øvrig understell og bremserør . Dette blir fort kostbart dersom man ikke oppdager dette tidlig og gjør noe med det.

Dette viser at for å holde rustproblemet unna, må bilen ha en skikkelig rustbehandling fra begynnelsen, og i tillegg må det følges jevnlig opp med kontroller og etterbehandlinger. En jevnlig underspyling hjelper også godt på.

Man må ganske enkelt intensivere det forebyggende vedlikeholdet for å holde rusten unna!

 

NAF Bodø og omegn

Knut F.Jenssen