Statistikker er noe rart noe. De kan brukes seriøst, eller de kan manipuleres.

Vi kom nettopp over en seriøs statistikk over saltforbruk i Norge, fordelt på regionene.

Den viser dessverre et totalt økende saltforbruk fra 2013/14 til 2017/18 i landet.

Det vi imidlertid kan være positivt overrasket over, er at saltforbruket i region nord

(hele Nord-Norge), er desidert lavest i landet. Det ligger i tillegg lavere enn i alle de tidligere periodene.

 

Selvfølgelig skyldes dette flere ting, både evt nedbørsfattigere vintre, bedre lokal tilpasning til ”Salt smartere”, og løpende opplæring av personellet som jobber med salting av veiene.

 

NAF er selvfølgelig svært fornøyde med at forbruket reduseres mens sikkerheten opprettholdes.

Vi ønsker gjerne all salting av veiene ”dit pepperen gror”, men ikke før en tilsvarende løsning for å opprettholde samme status på veinettet finnes.

 

Knut F.Jenssen

NAF Bodø og Omegn