Vi ser et nylig innlegg i AN om saltingen i Bodø, og en del kommentarer om fordeler og ulemper, samt ønsker om å få Bodø Kommune til å få saltingen bort.

Det er imidlertid ikke så enkelt å få avsluttet saltingen på de veiene som vedlikeholdes av Statens Vegvesen. De er låst av et sentralt vedtak om barveisstrategi. Dette medfører automatisk salting som eneste mulighet til å oppnå dette. Skal noe oppnås der må vedtaket endres først, og det kan ikke gjøres lokalt!

 

Vi er også ganske låst i Bodø, av et meget vekslende vær. Hadde vi hatt så stabilt vintervær som f.eks i Tromsø, hadde det vært enklere, men obs der saltes også, men stort sett kun i forbindelse med væromslag og spesielt glatte veier.

I de fleste større byer saltes det pga trafikksikkerheten, og dette blir det vanskelig å unngå.

Sikkerhet og mindre ulykker er mantraet, og dette er riktig.

 

Knut F.Jenssen

NAF Bodø og Omegn