Artilek fra Nrk om veisalting i Bodø

http://www.nrk.no/nordland/salting-skader-bilene-i-bodo-1.8004090