SELVKJØRENDE BILER vil lage mere kø, påstår Danske Vejdirektoratet .

De mener det vil bli så attraktivt at bilbruken vil øke i stedet for å minske.

De har allerede lager sine prognoser på dette og indikerer en økning på 14 % mere trafikk

og 15 %n større kø i de store byene.

De, og flere andre, mener også at det vil være få som kjøper egne biler om ca 15 år, men noen.

 

De selvkjørende bilene kjører deg dit du ønsker. Til og fra jobb, men hvor gjør de så av seg i mellomtiden? Enten må de ha parkering på jobb, eller kjøre hjem for parkering der i arbeidstiden.

Med andre ord enten samme behov for parkering som nå, eller dobbelt så stor kjørelengde.

 

De vurderer også at bildeling vil da bli så attraktivt at dette velges foran kollektiv transport av de fleste, altså mere trafikk og kø.

Når det gjelder selvkjørende biler må vi også huske at ikke alle veier egner seg for dette.

 

Når det gjelder selvkjørende biler vet vi jo allerede at de kommer, men i hvilket omfang og til hvilket bruk er nok enda ikke helt avklart. Mange vil nok fortsatt ønske å ha sin egen bil tilgjengelig for eget bruk, der og da, altså er det fortsatt behov for parkering, lademuligheter etc.

 

Fremtiden er spennende, men vi vet bare brøkdeler av hva den vil bringe.

 

Knut F.Jenssen

NAF Bodø og Omegn