Dette er helt nødvendig, ja faktisk burde det være en selvfølge! Vi fatter ikke at den provisoriske broen ble fjernet før en akseptabel, permanent løsning er på plass.

Vi snakker om en veikryssing på en vei med en stipulert trafikkmengde på 8.000 biler pr døgn, og der en stor del av de som krysser er skolebarn!

Bodø kommune stiller ellers opp for ”sikker skolevei” andre steder, og burde absolutt gjøre det også her.

 

Dersom nå veipakke 2 i Bodø virkelig skal gjennomføres, håper vi inderlig at denne veikryssingen ligger helt fremst i køen om midler, og at det går fort.

Om det blir en bro eller en undergang, er akkurat det samme, bare dette løses hurtig og på en sikker måte. Vi har ingen å miste på grunn av noe som er så dårlig gjennomtenkt!

 

Knut F.Jenssen

NAF Bodø og Omegn