Sansynligheten for å bli drept eller hardt skadd i en trafikkulykke, er om lag 40 prosent lavere om du kjører en ny bil sammenliknet med en bil som er 10 år gammel, sier en ny rapport fra Transportøkonomisk institutt (TØ). Denne forskningen er basert på internasjonal forskning på området, som viser at bilenes passive sikkerhet i gjennomsnitt har økt med 4,2 prosent per år bare det siste tiåret. Årsakene er både den teknologiske bestykningen i bilene og bilenes utforming inklusive noe høyere vekt.

 

De kjøretøyene som klart har lavere skaderisiko, er større biler som, firehjulstrekkere, da de vanligvis er større, SUV-er og pickuper, busser og lastebiler. Dette kommer fra TØ.

I tillegg kommer utviklingen av stadig mer avanserte førerstøttesystemer, som både hjelper føreren å stoppe raskere enn føreren selv rekker å reagere, samt å holde filen dersom det skulle oppstå en situasjon. Dette har vært sterkt medvirkende til å få ned skaderisikoen i trafikken. Smeller det først ,så er airbag på flere steder i bilen, samt at rattet forsvinner fremover, en stor hjelp til å minimalisere skadene.

 

At nyere biler er sikrere enn gamle biler er noe alle vet. Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at Norge er et av de aller dårligste landene til å fornye bilparken. Gjennomsnittet her er 10,5 år gamle bilerl. Kun Slovakia og Estland er dårligere.

 

Vi trenger lavere bilpriser og vesentlig høyere vrakpant. Regjeringen har gjort en del riktige ting med bilavgiftene, men det må mere til. Dette jobber NAF aktivt med på sentralt hold, og vi får ofte gehør for våre forslag.

 

Knut F.Jenssen

NAF Bodø og Omegn