Vi har allerede fått en rekke negative kommentarer på at sikten i våre nye rundkjøringer ødelegges med det som legges inne på området i rundkjøringene.

Når det nå snakkes om å plante etc opp i flere meters høyde spørres det, hvorfor ødelegge sikten til motgående og sidegående veier?

 

Det virker ganske klart at dette er negativt trafikkmessig, selv om det selvfølgelig er visuelt forskjønnende. Det er alltid en stor fordel å ha best mulig oversikt så langt frem som mulig!

 

Vi ønsker en vurdering av denne saken fra sakkyndig hold.

 

Knut F.Jenssen

NAF Bodø og Omeg