Jeg har allerede blitt ”overfalt” en rekke ganger i dag med spørsmålet, er dette virkelig alvor?

Ett betimelig spørsmål er i denne sammenhengen. Hvorfor er der ingen måling av antallet syklende i Sjøgata pr døgn om vinteren, og på sommeren? At der er mye biltrafikk vet vi allerede, og det er jo tydeligvis den man nå vil ha minimalisert. Hva er alternativet til Sjøgata? Dronningens gate er allerede tenkt gjort sperret for trafikk ved Snippen, og endret til fordel for syklister og gående. I tillegg er den sperret i nedre del av bussholdeplasser. Kongens gate er jo for tiden håpløs, men blir kanskje bedre etter hvert. Prinsens gate begynner å bli for langt oppe i byen.

Dette blir litt av et puslespill.

Når det så i tillegg forsvinner 75 parkeringsplasser der det allerede egentlig er for få, gjør det ikke situasjonen bedre.

 

At Sjøgata må opprustes er helt klart, men å lage ”paradegate” av en hovedferdselsvei er kanskje å gå litt langt. Det er en selvfølge å legge godt til rette for gående og syklende, på fornuftig måte!

Men tross alt har alle trafikanter krav på å komme frem på en god og trafikksikker måte, også bilene. Man må her se hele sentrum under ett, og gjøre noen vettuge kompromisser.

Som opplyst er de fleste ulykkene i Sjøgata med kryssende fotgjengere. De slutter vel ikke å krysse gata selv om den bygges om.

 

Vi anbefaler en måling av sykkeltrafikken , for å se det reelle behovet,før noen endelig plan utarbeides.

Antallet parkeringsplasser må også vurderes nøyere. Vi har tross alt en rekke butikker og annet som trenger kunder som også kommer med bil, ikke minst om vinteren!

 

Knut F.Jenssen

NAF Bodø og Omegn