Moderne biler er i stadig større grad komplekse datasystemer på hjul. Men vet du hvilke data bilens systemer egentlig lagrer og hvor det blir av dem?

For å finne ut mer om hvor dataene havner og hvor langt registreringen faktisk går, ble benyttet hjelp av en profesjonell hacker – altså en programmerer som er i stand til å bryte seg inn i komplekse datasystemer og hente ut informasjon som ligger der.

«Da de hentet ut dataene fra multimediasystemet – kjøpt på eBay – til en Chevrolet Volt, fikk de opp de nøyaktige kjørerutene til en tidligere eier, en ukjent person. Det var registrert hvor han hadde vært, hvor langt han hadde kjørt og hvilke kontakter han hadde på telefonen. De kunne se gjentatte oppringninger underveis til en person registrert som «sweetie» («søta») i systemet, som selvsagt også hadde registrert fotografiet av vedkommende. De kunne se ved hvilken bensinstasjon de hadde fylt tanken, restauranten de hadde stoppet ved , og de hadde tilgang til det unike ID-nummeret til hver av Samsung Galaxy Note-telefonene deres.»

 

Bilen er en kompleks og avansert datamaskin med en mengde sensorer som registrerer ulike typer informasjon om eieren og omgivelsene.Mange biler registrerer en mengde av dine personlige data så snart du plugger inn telefonen.

Årsaken til at en Chevrolet Volt 2017-modell ble valgt i denne testen, er ikke bare at det er et av de vanligste merkene på amerikanske veier, men også at den – ifølge testeren – er blant merkene som har lengst historikk og mest erfaring med å registrere brukerdata. Moderne bilers systemer kan samle inn mye mer variert informasjon enn som så, både via kameraene, oppkoblingen via telefonen og selve multimediasystemet. Data kan lagres, og eventuelt sendes på forespørsel til myndigheter og forsikringsselskaper.

Det er kjent at Tesla, for eksempel, har tilgang til video som filmes underveis av kameraene bilen er utstyrt med. Det er bilprodusenten som har kontroll på datainnsamlingen og –lagringen.

Når det gjelder situasjonen i Norge ved kjøp av en ny bil, er den ikke veldig annerledes. Som alle bedrifter må også aktørene i bilbransjen forholde seg til retningslinjene i loven om vern av personopplysninger, som i dag inkluderer den europeiske personvernforordningen GDPR.Datatilsynet opplyser på sine nettsider om at Norges Bilbransjeforbund har utformet et eget standardskjema for å sikre dette ved at både forhandleren og bilkjøperen går gjennom og underskriver. På skjemaet kommer det frem hvilke data som samles inn fra bilen og hvordan disse behandles. Det er viktig at bileiere er kjent med datainnsamlingen og kan ta et klart standpunkt til denne innsamlingen. Betryggende ivaretakelse av kundenes personvern er viktig for våre medlemsbedrifter, sier advokat Anna Elisabeth Nordbø i Norges Bilbransjeforbund til Datatilsynet. Ved kjøp av bil skal skjemaet gjennomgås og signeres av kunden.Det bør legges ved enhver salgskontrakt. På denne måten gis bileieren informasjon og kunnskap om hva bilen samler inn av opplysninger – ikke minst personopplysninger – og kan vurdere om de ønsker dette eller ikke.

Knut F.Jenssen NAF Bodø og Omegn (Kilde NAF)