I parkeringshuset, kvartal 99 reduserer kommunen prisen

i en periode. Men i resten av sentrum beholdes full pris.

Dette er for dårlig til virkelig å hjelpe handelsstanden.

Skulle det monnet noe så burde hele sentrum hatt gratis parkering i alle fall i hele mai.

Dette kunne endret handlevanene til mange, slik at sentrum hadde blomstret opp litt igjen!

 

Knut F.Jenssen

NAF Bodø og omegn